Pożegnanie z Garnizonem Poznań Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusza Nowaka

20 zdjęć w galerii
Dowódca 2 SLT gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak pożegnał się z poznańskim garnizonem
20 grudnia w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystość pożegnania Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – gen. bryg. pil. Ireneusza Nowaka z poznańskim garnizonem.

W pierwszej części dnia, Dowódca Skrzydła spotkał się z podległymi mu bezpośrednio żołnierzami Skrzydła, pilotami i kadrą dowódczą 31BLT, 32BLT i 16brl, by podsumować lata swojego dowodzenia 2SLT i podzielić się swoją wizją sprawowania obowiązków na nowym stanowisku służbowym, dotyczącą także implementacji samolotów F-35.
Po briefingu, odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli zaproszeni goście, żołnierze, pracownicy Skrzydła i podległych jednostek.
Żegnając się z zebranymi, generał Nowak powiedział:  „zanim obejmę obowiązki na nowym stanowisku, chcę Państwu bardzo podziękować. Te lata, które spędziłem w Poznaniu nie tylko jako lotnik, ale i jako dowódca, były okresem, który dał mi ogromną satysfakcję. Dziś nastał moment, w którym mogę powiedzieć bardzo serdeczne dziękuję – wszystkim Państwu, władzom samorządowym, instytucjom państwowym, dowódcom, szefom, komendantom” i dodał że było to jedno z bardziej wartościowych doświadczeń w jego zawodowej służbie wojskowej. Wyraził też przekonanie, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje na stanowisku, które obejmie w styczniu.
„Moim żołnierzom – gdyż jestem ich dowódcą jeszcze do końca roku – przede wszystkim gratuluję, tak wysokich standardów lotniczych i wojskowych. Życzę Wam również powodzenia.” Ten duch pracy w Skrzydle widoczny był zawsze – dodał - gdy mówiliśmy o sobie jako zespole, o tym że się wzajemnie wspieramy, że się rozumiemy – nie były to puste słowa. „Już po raz ostatni jako dowódca Skrzydła podkreślę, że pracownicy i żołnierze tej jednostki i jednostek podległych reprezentują najwyższy poziom profesjonalizmu, zaangażowania i przejawianej inicjatywy.”
Bardzo serdecznie Wam dziękuję, służba z Wami dawała mi prawdziwą satysfakcję – zaznaczył i podkreślił, że zmiana musi się dopełnić.

Po uroczystości Dowódca zaprosił zebranych gości na świąteczny poczęstunek.

 
Gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, który nominację generalską otrzymał 2 maja 2019 roku dowodził 2 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego od 1 sierpnia 2018 roku, natomiast 3 stycznia 2022 roku obejmie obowiązki na stanowisku Szefa Zarządu Wojsk Lotniczych - Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych.kpt. Anna Issel, foto. Piotr Łysakowski

***

Gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów dowódczo - sztabowych na Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell.

Zawodową służbę wojskową pełnił w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, 3 Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu, 10 eskadrze lotnictwa taktycznego i 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz w Dowództwie Sił Powietrznych i Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.
W swojej karierze wojskowej przeszedł przez liczne stanowiska w jednostkach lotniczych. Rozpoczynając od etatu pilota, poprzez dowódcę klucza, szefa szkolenia eskadry, szefa sztabu eskadry, dowódcę eskadry, dowódcę grupy działań lotniczych, szefa oddziału lotnictwa taktycznego, Dowódcę Bazy, Zastępcę Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
Od roku 2004 aktywnie uczestniczył w programie  Peace Sky - wdrożenia do służby samolotów F-16  oraz Poland Hawk - z udziałem brytyjskich BEA HAWK.
W latach 2005 - 2007 skierowany na szkolenie lotnicze do USA, wykonywał loty na samolotach T-38C oraz F-16.
Posiada uprawnienia instruktorskie na samolotach F-16 (IP) włącznie z lotami w nocy z użyciem NVG. Ukończył kurs praktyczny TLP w Albacete (Hiszpania) wykonując loty w charakterze Mission Commander w międzynarodowych ugrupowaniach lotniczych COMAO.
Odznaczony został: Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP - III stopnia, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaką Okolicznościową "Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości".
Ma ponad 3000 godzin nalotu na  wojskowych samolotach odrzutowych.
Gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak jest pilotem klasy mistrzowskiej i aktywnie bierze udział w szkoleniu lotniczym.

***

Brigadier General Pilot Ireneusz Nowak is a graduate of the Air Force Academy in Dęblin as fighter pilot.
He completed command, staff and postgraduate studies at the National Defence Academy and the Air Force Academy in Maxwell, USA. He served in 11th Fighter Aviation Regiment in Wroclaw, 3rd Air Defence Corps in Wrocław, 10th Tactical Flighter Squadron and 32nd Tactical Air Base in Łask, in the Polish Air Force HQ and General Command of the Polish Armed Forces in Warsaw.
He has flown TS-11 Iskra, MiG-21, British BAE Hawk, T-38C Talon and F-16 fighters. He holds instructor qualifications on F-16 fighters and is a graduate of the Tactical Leadership  Programme (TLP) course in Spain.
In August 2018, he was appointed to the position of commander of the 2nd Tactical Air Wing in Poznań and was promoted to his current rank in Mai 2019.
Brigadier General Pilot Ireneusz Nowak has more than 3,000 raid hours on military jets and is a master class pilot who actively participates in aviation training.