Intensyfikacja działań w ramach ćwiczenia Dragon-21

8 zdjęć w galerii
32 Baza Lotnictwa Taktycznego intensyfikuje szkolenie lotnicze w ramach ćwiczeń Dragon-21 i Raróg-21
32 Baza Lotnictwa Taktycznego intensyfikuje swoje działania w ramach części dynamicznej Dragona-21, które jest największym tegorocznym ćwiczeniem taktycznym z wojskami, organizowanym przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i jednym z kluczowych wydarzeń szkoleniowych 2021 roku. W ramach Dragona-21 ćwiczący realizują swoje zadania na lądzie, wodzie, w powietrzu i przestrzeni cybernetycznej.

Równolegle z Dragonem, 32 BLT wykonuje zadania w ramach ćwiczenia Raróg-21, wchodzącego w skład federacji ćwiczeń towarzyszących Dragonowi-21. Połączenie różnorodnych zamierzeń szkoleniowych, obejmujących szerokie spektrum wymagań współczesnego teatru działań, zapewnia synergię szkoleniową oraz staje się doskonałą okazją do sprawdzenia zdolności jednostek wojskowych podległych DGRSZ do udziału w operacji połączonej.

W związku z tym, w minionych dniach wysiłek szkoleniowy 32 BLT skupił się w głównej mierze na realizacji licznych lotów podczas których F-16 wykonały misje o charakterze renegade, przeprowadziły zadania ofensywnego i defensywnego zwalczania potencjału powietrznego, wykonały loty o charakterze rozpoznawczym i misje bezpośredniego wsparcia lotniczego na rzecz ćwiczących pododdziałów 3 Brygady Radiotechnicznej na poligonie w Orzyszu oraz 18 Dywizji Zmechanizowanej wykonującej swoje zadania na poligonie w Nowej Dębie.

8 czerwca realizacji zadań szkoleniowych w ramach Dragona-21 na poligonie w Nowej Dębie, podczas którego to przedsięwzięcia 32 BLT realizowała misje CAS, przyglądał się Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, który zaznaczył, że epizod, który obserwował, świadczy o gotowości bojowej żołnierzy.

kpt. Anna Issel 
foto. Mateusz Jaros, Marek Duszyński, Andrzej Rejter, Marcin May