Amerykański gen. bryg. William P. Robertson złożył wizytę w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego

8 zdjęć w galerii
23 września gen. bryg. William P. Robertson złożył wizytę w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego
Podczas spotkania Dowódca 32BLT płk pil. Piotr Ostrouch zapoznał gościa z planami rozwoju Bazy na najbliższe lata i infrastrukturą jednostki, natomiast reprezentujący 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego płk pil. Tomasz Jatczak przedstawił generałowi zadania i strukturę Skrzydła i jednostek podległych.

Gen. bryg. William P. Robertson jest szefem sztabu Gwardii Narodowej Lotnictwa Illinois. Jest odpowiedzialny za dowodzenie, kontrolę i realizację planów i programów mających wpływ na ponad 3 000 pracowników Gwardii Narodowej Illinois, 126 Skrzydła Tankowania w Powietrzu, Bazy Sił Powietrznych w Scott, 182 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Peorii - Illinois oraz 183 Skrzydła w Springfield - Illinois.

Szeroki zakres jego obowiązków obejmuje zapewnienie gotowości bojowej i zdolności do realizacji misji trzech jednostek lotniczych mających zasadniczy wpływ na realizację zadań przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych.
Od 1993 roku generał Robertson odgrywa kluczową rolę w programie partnerskim Gwardii Narodowej Illinois z Rzeczpospolitą Polską.kpt. Anna Issel 
foto. Magdalena Zwolińska