Informacja dla mediów

Flota polskich F-16 przekroczyła próg 100 000 godzin spędzonych w powietrzu
28 maja br. (w piątek) o godz. 11:30 w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu odbędzie się uroczystość z okazji przekroczenia 100 000 godzin nalotu przez polskie F-16.
                            

Zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w przedsięwzięciu.
Obsługa prasowa wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy.
Zgłoszenia akredytacyjne zawierające: imię i nazwisko, serię i nr dowodu osobistego, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, markę i model pojazdu, numery rejestracyjne pojazdu, numer telefonu komórkowego, należy przesyłać na adres mailowy oficer prasowej 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego kpt. Anny Issel: 2slt.oficerprasowy@ron.mil.pl do godz. 10:30 27 maja br.
Wraz ze zgłoszeniem akredytacyjnym, prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres mailowy, wypełnionego wniosku o wydanie zgody na możliwość wnoszenia i używania prywatnych urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku (plik do pobrania pod niniejszym artykułem). Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek należy także dostarczyć w wersji papierowej w dniu eventu osobie akredytującej dziennikarzy.

W dniu wydarzenia akredytowani przedstawiciele mediów proszeni są o  przybycie do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego do godz. 10:30. Instalacja wozów transmisyjnych w godz. 9:30-10:30.
Zbiórka przy Klubie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny (ul. Silniki 1, brama od osiedla Głuszyna). Transport na miejsce wydarzenia odbędzie się własnymi pojazdami przybyłych dziennikarzy.
Szczegółowych informacji dotyczących udziału mediów w wydarzeniu udziela oficer prasowy 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego kpt. Robert Filipczuk, pod numerem telefonu:  519 038 244.


***

Polskie F-16 przekroczyły próg 100 000 godzin nalotu.
Rok 2021 jest szczególnym dla floty polskich F-16. Jesienią tego roku obchodzić będziemy 15-lecie ich służby w Siłach Zbrojnych RP, a w pierwszym kwartale 2021 polskie Jastrzębie przekroczyły 100 000 godzin nalotu.
Jak zaznacza Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak - Polska była pierwszym państwem byłego Układu Warszawskiego wdrażającym na dużą skalę nowoczesny i zaawansowany zachodni system uzbrojenia jakim jest F-16, wraz z pakietem uzbrojenia i wsparcia. Przez te wszystkie lata, polskie F-16 wykonywały zadania operacyjne nie tylko w polskiej przestrzeni powietrznej, ale również w wielu, często odległych miejscach poza granicami kraju, przyczyniając się do budowania wizerunku naszej ojczyzny, jako wiarygodnego i niezawodnego sojusznika oraz lidera współpracy obronnej w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. 100 tysięcy bezpiecznie i bezawaryjnie wylatanych przez polskie F-16 godzin pokazuje, że tradycje lotnicze i gen mistrzowskiego latania jest kontynuowany przez kolejne lotnicze pokolenia Rzeczypospolitej.

 

 

 
kpt. Anna Issel
foto. Arkadiusz Biały