None

W 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego piloci F-16 doskonalą umiejętności tankowania w powietrzu

1 zdjęcie w galerii
W krzesińskiej Bazie kolejny tydzień szkolenia rozpoczął się lotami AAR (Air to Air Refueling)
Kilkunastosekundowy proces uzupełniania paliwa podczas lotu, przy prędkości 700km/h oraz turbulencjach wymaga od pilotów dużej precyzji oraz dokonywania korekt w położeniu samolotów.
Podczas wykonywania tego zadania piloci tankowanych maszyn muszą stale koordynować lot, współpracując z operatorem latającej cysterny, aby nawiązać i utrzymać połączenie z sondą tankującą.
Proces tankowania w powietrzu pozwala zwiększyć zasięg oraz możliwości operacyjne samolotów F-16, szczególnie w warunkach bojowych.


kpt. Robert Filipczuk 
foto. archiwum 31BLT