None

Prezentacja wystawy

20 zdjęć w galerii
26 stycznia w Sali tradycji 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego upamiętniono 102. rocznicę złożenia przysięgi przez Wojska Wielkopolskie
Pamiętne wydarzenie w dziejach poznańskiego garnizonu, jakim było złożenie przysięgi przez Wojska Wielkopolskie, miało miejsce w mroźne przedpołudnie 26 stycznia 1919 roku.

Równo miesiąc po przyjeździe Ignacego Jana Paderewskiego i rozpoczęciu Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia 1918 roku) Wielkopolanie zaprezentowali światu swoje Siły Zbrojne. Miejscem, gdzie żołnierze różnych formacji: strzelców, ułanów, artylerii oraz saperów, wypowiedzieli słowa przysięgi był plac Wilhelmowski – dzisiejszy plac Wolności.
W tej historycznej uroczystości wzięli udział: Głównodowodzący Sił Zbrojnych w byłym Zaborze Pruskim (Armii Wielkopolskiej) gen. Józef Dowbor – Muśnicki, przywódcy Naczelnej Rady Ludowej oraz członkowie alianckiej misji wojskowej. Słowa składanej wtedy przysięgi zostały opublikowane w rozkazie Dowództwa Głównego już kilka dni wcześniej (21 stycznia 1919 roku). Brzmiały one następująco:

„W obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej, i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisarjatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom i przełożonym swoim, mianowanym przez tenże Komisarjat, zawsze i wszędzie posłusznym będę, że w ogóle tak się zachowywać będę, jak to przystoi na mężnego i prawego żołnierza Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową”[1].

Z tej też okazji w Sali Tradycji 2SLT do końca lutego można zapoznać się z wystawą autorstwa p. Marcina Wiśniewskiego (kierownik Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 w Poznaniu) pt.: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości”.

Na 22 planszach zaprezentowano przebieg Powstania Wielkopolskiego, poszczególne bitwy oraz transformację oddziałów powstańczych w regularna armię. Dodatkowym elementem są  manekiny przedstawiające sylwetki żołnierzy z walk o granice II RP udostępnione dzięki uprzejmości p. Mikołaja Klorka. Ważnym uzupełnieniem wystawy są też gabloty z wyposażeniem i uzbrojeniem z okresu 1918 – 1920 ze zbiorów p. Krzysztofa Jankowiaka oraz p. Piotra Koteckiego.


Za pomoc merytoryczną i techniczną w aranżacji wystawy chcielibyśmy podziękować pracownikom Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Muzeum Uzbrojenia oraz Stowarzyszeniu Parva Patria oraz Studiu Historycznemu Huzar.        

 

 

[1] Kurier Poznański 28 stycznia 1919 roku


st. szer. Adam Nowak 
foto. kpt. Anna Issel