None

Wyznaczenie Zastępcy Dowódcy 2SLT - płk. pil. dr. inż. Grzegorza Ślusarza na Dowódcę 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

9 zdjęć w galerii
Z dniem 1 grudnia 2020 roku Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył na Dowódcę 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Zastępcę Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk. pil. dr inż. Grzegorza Ślusarza
Bardzo serdecznie gratulujemy płk. pil. dr. inż. Grzegorzowi Ślusarzowi tego niebywałego wyróżnienia, jakim jest wyznaczenie przez Ministra Obrony Narodowej na Dowódcę 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Życzymy panu pułkownikowi zawodowego, lotniczego spełnienia na tym stanowisku, osiągnięcia generalskich szlifów i dalszego rozwoju.

Z dniem 1 grudnia 2020 roku wyznaczeni zostali także:
gen. bryg. Krzysztof Cur - na rektora-komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej,
gen. bryg. Piotr Krawczyk - na zastępcę dowódcy Centrum Operacji Powietrznych,
gen. bryg. Wojciech Pikuła - na dowódcę 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Gratulujemy Panom Generałom objęcia tych zaszczytnych stanowisk!


Poniżej przybliżamy sylwetkę płk. pil. dr. inż. Grzegorza Ślusarza.

Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Poznańskiej, wyższych studiów magisterskich i podyplomowych studiów polityki obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.

Zawodową służbę wojskową pełnił w w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, 3 eskadrze lotnictwa taktycznego w  Krzesinach, 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego i 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

W swojej karierze wojskowej przeszedł przez liczne stanowiska w jednostkach lotniczych. Począwszy od starszego pilota, przez dowódcę klucza, starszego nawigatora eskadry, oficera sekcji, zastępcę dowódcy eskadry, starszego inspektora bezpieczeństwa lotów, szefa wydziału, szefa szkolenia, dowódcę 31BLT, zastępcę dowódcy 2SLT.

W latach 2005 - 2007 odbył przeszkolenie na samolocie wielozadaniowym F-16 Fighting Falcon, zdobywając w bazach lotniczych w San Antonio (Texas), Enid (Oklahoma) oraz Tucson (Arizona) pierwsze doświadczenia na samolotach wysoko manewrowych, wykonując nalot na T-38 Talon i F-16 Fighting Falcon. Brał  udział w kursie Tactical Leadership Programme we Florennes (Belgia), zdobywając uprawnienia do dowodzenia ugrupowaniami lotniczymi w walce powietrznej.

Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz posiada wszystkie uprawnienia do wykonywania lotów samolotem wielozadaniowym F-16, w różnych warunkach atmosferycznych, w pełnym zakresie wykorzystania posiadanego uzbrojenia.

Odznaczony został: Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz - II stopnia, Odznaką Honorową Sił Powietrznych, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

W 2009 roku został wyróżniony zaszczytnymi tytułami:
„Najlepszy Pilot Roku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
„Najlepszy Pilot Roku Sił Powietrznych”
„Pilot Roku” 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Ma ponad 2300 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych.


kpt. Anna Issel 
foto. Piotr Łysakowski