None

Sprostowanie do artykułu o F-16 jaki ukazał się na portalu onet.pl

Przedstawiamy odpowiedź MON na artykuł na artykuł red. Edyty Żemły i red. Marcina Wyrwała na temat F-16, jaki 31 stycznia ukazał się na portalu onet.pl
Poniżej przedstawiamy materiał jaki ukazał się na stronie MON, a będący reakcją na artykuł "Dwa myśliwce F-16 skasowane przez wojsko, wiele maszyn nie jest w stanie latać" jaki 31 stycznia ukazał się na portalu onet.pl

W nawiązaniu do informacji przedstawionych na portalu onet.pl informujemy, że nieprawdziwa jest informacja o dwóch skasowanych przez wojsko myśliwcach F-16. Siły Powietrzne RP posiadają 48 samolotów F-16 Block 52+. Nie zaistniały żadne zdarzenia lub incydenty związane ze szkoleniem lotniczym bądź działalnością operacyjną skutkujące trwałym uszkodzeniem samolotów F-16 Block 52+. W związku z powyższym liczba samolotów pozostających na wyposażeniu jednostek nie zmieniła się i nadal wynosi 48.

Polska posiada dwa dodatkowe samoloty F-16 starszej wersji wyłączone z eksploatacji, jednak są to samoloty dodatkowo pozyskane od strony amerykańskiej jako pomoce szkoleniowe i przeznaczone do zabezpieczenia treningów personelu technicznego.

W odniesieniu do zagadnienia "kanibalizmu technicznego" jest to zjawisko powszechnie praktykowane w siłach powietrznych na całym świecie i mające na celu utrzymanie w sprawności samolotów tymczasowo oczekujących na części zamienne kosztem tych, które przechodzą długotrwałe procesy serwisowe. Należy podkreślić, że powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie pojedynczych egzemplarzy samolotów.

Obecnie liczba sprawnych samolotów F-16 jest wystarczająca do zabezpieczenia postawionych zadań o czym informowaliśmy autorów tekstu.

Zarzuty zawarte w tekście portalu onet.pl są fake newsem, naruszają dobre imię i deprecjonują ogromny wysiłek pilotów, techników i całego personelu, dzięki któremu realizowane są zadania związane z bezpieczeństwem i pozycją międzynarodową Polski. 


Źródłowy wpis znajduje się pod linkiem:
MON o F-16 w reakcji na materiał Onetu