Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

6 zdjęć w galerii
1 marca odbyły się w Poznaniu uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Tego dnia czcimy pamięć niezłomnych żołnierzy, którzy nie złożyli broni po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną.

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

Uczestnicy poznańskich uroczystości, w których uczestniczył Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – Dowódca Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak,  złożyli hołd Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, kompanię honorową wystawiła 31 Baza Lotnictwa Taktycznego. Organozatorami uroczystości byli Wojewoda Wielkopolski - Michał Zieliński i Wielkopolskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu.

kpt. Anna Issel 
foto za: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu