16 batalion remontu lotnist

RYS HISTORYCZNY

Batalion, od chwili powstania poprzez całą swą historię, pozostawał wysoko wyspecjalizowaną jednostką inżynieryjną będącą ważnym elementem zabezpieczenia zdolności bojowej polskiego lotnictwa wojskowego. Pod koniec wojny zaistniała potrzeba przygotowania lotnisk stałego, pokojowego bazowania dla lotnictwa, wyposażonych w zapew¬niające mu sprawność bojową drogi startowe i odpowiednią infrastrukturę. Przesłanki te zaważyły na podjęciu decyzji o utworzeniu specjalnej jednostki inżynieryjnej. 29.04.1945 r. rozkazem nr 067 Tyłów Wojsk Powietrznych Wojska Polskiego rozpoczęto formowanie 1. Samodzielnego Inżynieryjno-Lotniskowego Batalionu w Dęblinie. W maju 1947 r. w ramach demobilizacji sił zbrojnych etat batalionu został zredukowany do poziomu Kompanii Budowy Lotnisk, z zachowaniem samodzielności pod względem „gospodarczym i budowlanym". 14 marca 1950 r., zachowując jako stały garnizon Elbląg, kompania została przebazowana do Malborka, a we wrześniu zmieniono miejsce stałej dyslokacji na Grudziądz. W 1951 r. kompanię rozbudowano etatowo, w wyniku czego jednostce przywrócono status samodzielnego batalionu nadając jej nazwę 16 Batalion Budowy Lotnisk. W lutym 1956 r. batalion został przemieszczony z Grudziądza do Konina jako stałego garnizonu. Pod koniec 1957 r. w wyniku decyzji o kolejnej zmianie stałego garnizonu, batalion przejął kompleks koszarowy w Jarocinie. 2 stycznia 1958 r. w miejscowym urzędzie pocztowym został potwierdzony tzw. ,,atestat pocztowy" jednostki, co oznaczało, że całość sił i środków wraz z dowództwem jest już rozmieszczona w Jarocinie, gdzie stacjonuje do dnia dzisiejszego. 31 grudnia 2003 roku rozformowano 16 batalion budowy lotnisk, a w jego miejsce z dniem 1 stycznia następnego roku, Rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, sformowano 16 batalion usuwania zniszczeń lotniskowych. Wiązało się to ze zmianą struktur batalionu. Dnia 01.01.2009 r. batalion zostaje przeformowany w 16 batalion remontu lotnisk, następnie decyzją Nr 85/MON z dnia 16.03.2009 r. Ministra Obrony Narodowej, przyjmuje nazwę wyróżniającą „jarociński”. Od dnia 12.05.2010 r., na mocy decyzji Nr 174/MON Ministra Obrony Narodowej, batalion nosi imię gen. bryg. Stanisława Taczaka.
W dniach 21-27.05.2010 r. batalion prowadził akcję ratowniczą przy układaniu wałów przeciwpowodziowych na odcinku 6 km przy rzece Prosna w m. Komorze, Żerniki, Chwałków, Lisewo, a w dniach 07-11.06.2010 r. w m. Kozienicach województwo mazowieckie. Ogółem w akcji brało udział 140 żołnierzy. 
Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w dniu 08.11.2010 r. sztandar jednostki wojskowej został odznaczony odznaką honorową „Wierni Tradycji” za wybitne zasługi w dziele upowszechniania wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.
W dniu 08.11.2010 r. Jednostka Wojskowa 3918 otrzymała od kapituły Nagrodę Burmistrza Jarocina im. Stanisława TACZAKA „Za zasługi dla ziemi jarocińskiej”.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 29.04.2011 r. wyróżnił Jednostkę Wojskową 3918 Dyplomem oraz Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
 
W dniu 26.08.2011 r. nastąpiło otwarcie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie od 01.02.2011 r. do 24.08.2011 r. ekspozycję terenową przygotowywali żołnierze z 16 brl.
Za osiągnięcia w szkoleniu i szczególne poświęcenie podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w dniu 21.07.2011r. Dowódca Jednostki Wojskowej 3918 ppłk Marian BOROWIAK został wyróżniony „Wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego” 
W dniu 03.10.2011 r. jednostkę wizytował Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SEMONIAK z Dowódcą Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechem MAJEWSKIM i Dowódcą 2 SLT gen. bryg. pil. Włodzimierzem USARKIEM. 
Z dniem 31.12.2011 r. w batalionie zostaje utworzony mobilny zespół rozminowania EOD.
Szef Inżynierii Wojskowej w dniu 16.04.2012 r. nadał batalionowi medal „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych”.
W dniu 02.05.2012 r. Prezydent RP wręczył batalionowi Flagę Rzeczypospolitej Polskiej. 

Obecnie 16 jarociński batalion remontu lotnisk jest nowoczesnym inżynieryjnym pododdziałem logistycznym Sił Powietrznych przeznaczonym do szybkiego przywracania zdolności eksploatacyjnej zniszczonych w toku działań wojennych lotnisk oraz przystosowywania do potrzeb lotnictwa wojskowego odcinków dróg i autostrad.
None