Zastępca Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej - płk dr Jacek CICHOSZ

Pułkownik doktor Jacek CICHOSZ w  latach 1986 – 1990 był podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po promocji oficerskiej objął stanowisko dowódcy plutonu w 27 Pułku Zmechanizowanym, a po dwóch latach został dowódcą plutonu w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. W 1994 roku objął stanowisko dowódcy kompanii, po kolejnych dwóch latach - szefa sztabu batalionu – zastępcy dowódcy batalionu. W latach 1997 – 1998 pełnił obowiązki dowódcy batalionu w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej.
Pułkownik doktor Jacek CICHOSZ w latach 1998 – 2000 był słuchaczem studiów w Akademii Obrony Narodowej. W 2000 roku objął stanowisko w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego – P5, gdzie był specjalistą, a następnie starszym specjalistą. W 2008 roku został zastępcą szefa oddziału a w roku 2012 szefem oddziału Programowania Rozwoju SZ w Zarządzie Planowania Strategicznego – P5. W 2009 roku ukończył studia doktoranckie i na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Planowanie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów   uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwa narodowego.
Brał udział w wielu kursach i szkoleniach, m.in.
-       kurs w zakresie bezpieczeństwa i współpracy NATO – Rosja, prowadzony przez oficerów Federacji Rosyjskiej w Rzymie;
-       „Bezpieczeństwo narodowe” w Genewie;
-       kursy na Akademii Obrony Narodowej – kurs „Dobre praktyki zarządzania jednostką w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych a wymogi ustawy o finansach publicznych w tym zakresie”, kurs doskonalący „Dobre praktyki zarządzania administracją publiczną a siły zbrojne”;
-       szkolenie „International Higher Command 2019” w Genewie;
-       kurs doskonalący „Zarządzanie projektami w systemach funkcjonalnych SZ RP” w Akademii Marynarki Wojennej.
 
W latach 2012 – 2020 był wykładowcą Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. Wykładał m.in. organizację i użycie sił zbrojnych, procesy i mechanizmy bezpieczeństwa narodowego oraz prawne podstawy bezpieczeństwa. Aktualnie jest w komitecie naukowym kwartalnika „BELLONA”. Prywatnie interesuje się turystyką górską i rowerową oraz filozofią. Ma żonę i dwójkę dzieci.
 
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 14 grudnia 2020r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.
 
Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrny Medal „Za długoletnią służbę”, Odznaką tytułu „Honorowy Zasłużony Żołnierz RP II stopnia”, Odznaką Honorową Wojsk Lądowych.