Przysięga wojskowa żołnierzy Legii Akademickiej.

19 zdjęć w galerii
Złożeniem przysięgi na sztandar zakończył się pierwszy etap szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej Legii Akademickiej w 2 Brygadzie Zmechanizowanej.
Blisko 90 żołnierzy w sobotę 24 lipca 2021r. wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej w obecności Dowódcy złocienieckiej Brygady Pana Pułkownika Dyplomowanego Dariusza MACHULI oraz ich rodzin.

Pierwszy etap szkolenia nie należał do łatwych dla młodych adeptów sztuki wojskowej. Wszystko odbywało się w reżimie czasowym zgodnie z porządkiem dnia Jednostki Wojskowej co nie było łatwym zadaniem dla wszystkich żołnierzy Legii Akademickiej. Pierwszy etap szkolenia, który żołnierze maja już za sobą to również wzmożony wysiłek fizyczny. Żołnierze ćwiczyli niezależnie od pogody i w trudnych warunkach terenowych na strzelnicach i przykoszarowych placach ćwiczeń. Pierwszy etap to również egzaminy, czyli potwierdzenie nabytych umiejętności i przekazanej wiedzy w czasie szkolenia podstawowego. Po przysiędze żołnierze udali się do domów na przepustkę i urlopy by choć na chwilę odpocząć i spotkać się z bliskimi, a po powrocie kolejny etap szkolenia.

foto: plut. Radosław DOMINOWSKI