Zostań żołnierzem złocienieckiej Brygady!

1 zdjęcie w galerii
2 Brygada Zmechanizowana zaprasza kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Szczegóły poniżej:

W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:

·       żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby zawodowej,

·       żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych,

·       żołnierze po służbie przygotowawczej,

Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać:

·       książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy,

·       zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe,

·       świadectwo ukończenia szkoły ( najwyższy poziom)

·       dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

·       zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu sprawności fizycznej podczas kwalifikacji,

·       strój sportowy (odpowiedni do warunków atmosferycznych),

·       kandydat powinien mieć przy sobie maseczkę ochronną,

Kontakt:

·       Kwalifikacje szeregowych (S-1) – tel. 261 465 018

·       Kwalifikacje podoficerów i oficerów (S-1) – tel. 261 465 012

2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Czwartaków 4
78-520 Złocieniec