None

Przekazanie dowodzenia w 2 Brygadzie Zmechanizowanej

13 zdjęć w galerii
W dniu 10.08.2020 r. podczas uroczystej zbiórki dokonano przekazania obowiązków Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość odbyła się w obecności Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generała dywizji Macieja JABŁOŃSKIEGO oraz kierowniczej kadry jednostki.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z rąk ustępującego dowódcy gen. bryg. Arkadiusza SZKUTNIKA sztandar jednostki czasowo przyjął Szef Sztabu 2 Brygady Zmechanizowanej ppłk Radosław STACHOWIAK.

Podczas uroczystości gen. dyw. Maciej JABŁOŃSKI przedstawił nowego dowódcę 2 Brygady Zmechanizowanej ppłk Radosława STACHOWIAKA i poinformował o przebiegu jego dotychczasowej służby, życząc powodzenia w dowodzeniu brygadą o wieloletnich tradycjach.

Dowódca Dywizji podziękował gen. bryg. Arkadiuszowi SZKUTNIKOWI za osiągnięcie wysokich wyników podczas dowodzenia brygadą oraz życzył mu pomyślności na nowym stanowisku służbowym - w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.