None

Podsumowanie roku patroli rozminowania

19 zdjęć w galerii
Pomimo upływu lat od zakończenia II wojny światowej w rejonie odpowiedzialności Patroli rozminowania nr 4 i 5 stacjonujących w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu nadal znajdowane są przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego. Niezmiennie każdego roku żołnierze patroli rozminowania w odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące niewybuchów wykonują liczne zadania związane z interwencyjnym oczyszczaniem terenu. Tylko w 2019 roku żołnierze złocienieckich patroli rozminowania interweniowali 250 razy, podejmując i niszcząc aż 6532 różnego typu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Patrol Rozminowania nr 4. Rejon odpowiedzialności obejmuje cześć województwa zachodniopomorskiego z powiatami: świdwiński, łobeski, białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki, oraz jeden powiat w województwie pomorskim, powiat człuchowski. W wyniku pracy saperów podjęto i zneutralizowano następne ilości przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych:
- bomby lotnicze – 5 szt.
- granaty moździerzowe – 66 szt.
- granty ręczne – 16 szt.
- mina- 21 szt.
- pocisk artyleryjski- 137 szt.
- pociski do granatników – 8 szt.
Ponadto podjęto i zniszczono około 300 szt. innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, pokonując około 34 tys. km.

Patrol rozminowania nr 5. Rejon odpowiedzialności obejmuje część województwa zachodniopomorskiego z powiatami drawski i wałecki, województwa wielkopolskiego z powiatami złotowski, pilski, chodzieski oraz czarnkowsko-trzcianecki. W wyniku pracy saperów podjęto i zneutralizowano w swoim rejonie odpowiedzialności następne ilości przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych:
- bomby lotnicze – 3 szt.
- granaty moździerzowe – 74 szt.
- granty ręczne – 25 szt.
- mina- 34 szt.
- pocisk artyleryjski- 725 szt.
- pociski do granatników – 143 szt.
- pocisk rakietowy- 3 szt.
Ponadto podjęto i zniszczono około 5 tyś innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pokonując około 34 tyś. km.
W skład każdego z patroli rozminowania wchodzi 8 żołnierzy , którzy pełnią całodobowe dyżury. Bez względu na porę dnia i dzień tygodnia, w sytuacjach zagrażających ludzkiemu życiu czy zdrowiu, żołnierze są zawsze gotowi do podjęcia i zniszczenia niebezpiecznych przedmiotów. Aby zobrazować trud, jaki w codzienną służbę wkładają nasi żołnierze należy podkreślić, iż średnio co drugi dzień saperzy interweniują i oczyszczają teren z „niewybuchów i niewypałów”, podejmując 26 niebezpiecznych przedmiotów. Jednym z filarów statutowej działalności Patroli Rozminowania funkcjonujących przy 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu są zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach programu profilaktycznego „STOP-NIEWYBUCHY-WEZWIJ SAPERÓW”. w bieżącym roku, na zaproszenie dyrektorów okolicznych szkół nasi żołnierze prowadzili 12 zajęć profilaktycznych z młodzieżą wraz z użyciem etatowego sprzętu i wyposażenia. W wyniku ich działalności nieustannie wzrasta świadomość najmłodszych w zakresie niebezpieczeństw i procedur postępowania w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotów. Ponadto prowadzona kampania kształtuje pozytywny wizerunek żołnierza Sił Zbrojnych w lokalnej społeczności.


Tekst i foto. plut. Radosław Dominowski