None

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii.

2 zdjęć w galerii
4 grudnia obchodziliśmy Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, włożony trud i wysiłek w realizację codziennych zadań, pozytywny upór i poświęcenie dla dobra służby wojskowej i osiąganie wysokich wyników w działalności bieżącej oraz za bardzo dobre wykonanie zadania Dowódca Brygady płk dypl. Arkadiusz SZKUTNIK wyróżnił najlepszych żołnierzy naszej Brygady.

W ostatnim czasie w 2 Brygadzie Zmechanizowanej została przeprowadzona sesja egzaminacyjna dla żołnierzy ubiegających się przyznanie II i III klasy kwalifikacyjnej w korpusie osobowym logistyki i Wojsk Lądowych.
Komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem Szefa Szkolenia, przed przystąpieniem żołnierzy do cyklu egzaminacyjnego, dokonała wstępnej weryfikacji kandydatów, polegającej na sprawdzeniu spełnienia wymogu co najmniej 2 letniej kadencji na zajmowanym stanowisku oraz minimum oceny dobrej z ostatniej opinii służbowej.
Uczestnicy egzaminów w pierwszej kolejności zmierzyli się z częścią teoretyczną a następnie zostali ocenieni z umiejętnościami związanymi z ich specjalnością.
Podsumowanie kilkudniowych egzaminów oraz wręczenie zaświadczeń potwierdzających uzyskanie klasy specjalisty miało miejsce podczas dzisiejszej zbiórki Brygady.