Starszy Podoficer Dowództwa 2 Brygady Zmechanizowanej - st. chor. sztab. Andrzej STRADOMSKI

st. chor. sztab. Andrzej STRADOMSKI jest absolwentem Szkoły Chorążych Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile (1996) z tytułem technik mechanik /samochody i ciągniki.
 
Po ukończeniu szkoły chorążych rozpoczął zawodową służbę w 2. batalionie rozpoznawczym 2. Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku chorąży eksploatacji. W latach 1999 – 2021 roku pełnił służbę w 2. stargardzkim batalionie saperów na stanowiskach: technik kompanii, dowódca plutonu, Starszy Podoficera Dowództwa Batalionu. Z dniem 02 kwietnia 2021 roku st. chor. sztab. Andrzej STRADOMSKI  został wyznaczony na Starszego Podoficera Dowództwa Brygady w 2. Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
Doświadczenie służbowe w misjach poza granicami kraju obejmuje służbę w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie PKW w Islamskiej Republice Afganistanu (2012/2013) oraz w PKW w Islamskiej Republice Iraku ( 2019 ) na stanowisku Starszego Podoficera Dowództwa.
 
Wyróżnienia i odznaczenia: Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Gwiazda Afganistanu, Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (srebrny), Za Zasługi dla Obronności Kraju (srebrny), Non Article 5 ISAF, The Army Commendation Medal.
 
Tytuły honorowe: Wzorowy Dowódca