Starszy Podoficer Dowództwa 2 Brygady Zmechanizowanej

Starszy Podoficer Dowództwa 2 Brygady Zmechanizowanej - st. chor. szt. Rafał MĄDRY

Starszy chorąży sztabowy Rafał MĄDRY urodził się 29.11.1973 roku w Darłowie. Służę wojskową rozpoczął jako kadet Szkoły Chorążych Służby Czołgowo - Samochodowej (CSCS) w Pile. W 1995 r. ukończył Szkołę Chorążych Specjalistów Czołgowo - Samochodowych z tytułem technika mechanika naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2339 SZCZECIN PODJUCHY
          1995 –1998 technik baterii
          1998 –2001  dowódca plutonu

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 SZCZECIN
          2001 – 2004  dowódca wozu dowodzenia
          2004 – 2007  technik pododdziału
          2007 – 2011  podoficer S-4
          2011 – 2017  podoficer sztabowy ZWT


W dniu 06.04.2017 r. Rozkazem Dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej wyznaczony został na stanowisko służbowe Starszego Podoficera Dowództwa 2 BZ w Złocieńcu.

DOŚWIADCZENIE BOJOWE
02.07.2003 – 22.01.2004  PKW IRAK  I zm.   -  dowódca wozu dowodzenia  - KARBALA
02.05.2008 – 02.11.2008  PKW AFGANISTAN  III zm.   -  szef służby  - GHAZNI
06.09.2012 – 15.05.2013  PKW AFGANISTAN  XII zm.  -  podoficer specjalista/ Szef Grupy Łączności – GHAZNI

UDZIAŁ W KURSACH
2010 r.   zaawansowany kurs administratorów systemów teleinformatycznych w Zegrzu                                   
2012 r. zaawansowany kurs obsługi ZWT Jaśmin w Zegrzu
2012 r. kurs doskonalący obsługa terminali satelitarnych w Zegrzu
2016 r. kurs administratorów NATO FAS w Zegrzu
2016 r. kurs administratorów CISCO – ASA – urządzenia krypto w Zegrzu
10.05.2009 – 20.05.2009   Senior Leader Course – kurs przywództwa w Poznaniu
15.02.2010 – 26.02.2010   Battle Staff Course – kurs operacyjny w Poznaniu
20.02.2012 – 24.02.2012   Battle Staff C-IDE Attack The Network w Szczecinie
10 – 11.03.2016 r. SERE poziom A. 

ODZNACZENIA
1.    Gwiazda Iraku;
2.    Gwiazda Afganistanu;
3.    Medal “Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” - srebrny
4.    Medal “ISAF medal”, Afganistan;
5.    Medal pamiątkowy dywizji MND CS, Irak;
6.  Odznaka 2˚ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

     Jako SPD realizuję zadania wynikające nie tylko z zakresu obowiązków ale również wykorzystuję zdobyte doświadczenie kursowe. Zawsze najważniejsze jest wspólne dobro brygady oraz wykonanie zadania, a standardy mojego dowódcy są moimi standardami.  

Jako priorytet oraz  w pierwszej kolejności planuję zająć się:

     Uświadomieniem podoficerom każdego szczebla, że miarą wyszkolonego dowódcy - jest wyszkolony przez niego pododdział oraz uświadomieniem roli współczesnego przywódcy - a nie tylko dowódcy.

MOJA WIZJA PODOFICERA:
- przewodzi dając przykład osobisty,
- szkoli poprzez doświadczenie,
- jest efektywnym mentorem i doradcą,
- wymusza i utrzymuje standardy,
- dba o żołnierzy,
- utrzymuje nieprzeciętny wygląd osobisty,
- służba zgodna z wartościami armii.

ZAINTERESOWANIA
Informatyka, myślistwo, sport (speedway, piłka ręczna, tenis), literatura, wspinaczka górska.
Czas wolny: jazda rowerem, pływanie, tenis.

KONTAKT:
Tel. sł. 261 465 253
Tel. kom. 727 012 136
VOIP 262 770 495
e-mail: ra.madry@ron.mil.pl