NASZE TRADYCJE

Odznaka 2 LBOT

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała na podstawie zaakceptowanej przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 25.04.2016 r. „Koncepcji utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej (Etap I 2016-2017)”, Decyzji nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie sformowania Brygad Obrony Terytorialnej oraz Rozkazu nr Z-34/Org. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 04.07.2016 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć umożliwiających sformowanie Brygad Obrony Terytorialnej.

 

1 marca 2017 roku, podczas centralnych obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, Minister Obrony Narodowej wręczył Dowódcy 2 LBOT płk Tadeuszowi Nastarowiczowi Decyzję Nr 50. To kluczowy dla naszej brygady dokument. Na mocy Decyzji Nr 50 2 LBOT otrzymała imię mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Odzidziczyła tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 8 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Okręgu WiN – Lublin. Decyzja Nr 50 określa również odznakę pamiątkową brygady, która nawiązuje do historycznej odznaki 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, której tradycje przyjęła i z honorem kultywuje Brygada. Swoje święto obchodzimy 24 maja. To data upamiętniająca największą bitwę partyzancką oddziałów „Zapory”, która rozegrała się pod Krężnicą Okrągłą na Lubelszczyźnie w 1944 roku.

 

Symbolika odznaki

Odznaka ma kształt krzyża, którego ramiona pokryte są emalią barwy białej i obwiedzione bordiurą barwy złocistej. Na ramionach krzyża umieszczone są: na górnym – cyfra „2” – symbolizująca numer Brygady, na dolnym litery „LBOT” – skrót nazwy Brygady, a na lewym i prawym ramieniu odpowiednio: „2 W” i „DP AK” – nawiązujące do 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono dwa karabinki – symbol piechoty lekkiej. Po środku krzyża znajduję się herb województwa Lubelskiego – nawiązujący do obszaru odpowiedzialności Brygady. 

 

Sztandar 2 LBOT

27 września 2019 r., w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza miała miejsce wielka chwila w historii lubelskiej brygady. Dowódca płk Tadeusz Nastarowicz w asyście rodziców chrzestnych - Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka i Pani Krystyny Frąszczak, siostrzenicy mjr. Dekutowskiego, a także pododdziałów honorowych i fundatorów sztandaru, odebrał z rąk zwierzchnika sił zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudy sztandar wojskowy 2 LBOT.

 

Symbolika sztandaru

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej, w razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka ulega rozformowaniu.

 

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu po obu stronach, której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

 

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem.

 

Pomiędzy ramionami krzyża kawaleryjskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach liczba „2” – numer Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, haftowana złotym szychem.

 

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawaleryjskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej w środku, którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczone są symbole związane z jednostką wojskową oraz symbole (herby) nawiązujące do tradycji brygady.

 

W górnym prawym rogu płata sztandaru umieszczono Herb Województwa Lubelskiego, który jest symbolem rejonu odpowiedzialności 2 LBOT, jakim jest województwo lubelskie. W górnym lewym rogu znajduje się znak spadochronowy Cichociemnych wraz z oplatającymi go literami „HD”, które inicjałami imienia i nazwiska patrona Brygady, mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps „Zapora”. Znak Cichociemnych przedstawia spadającego do walki orła. Jest symbolem Cichociemnych spadochroniarzy AK, którzy ukończyli przeszkolenie w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie jest nawiązaniem do postaci Dekutowskiego, który szkolił się na placówce dla Cichociemnych.

 

W dolnym prawym rogu płata sztandaru umieszczono wizerunek Matki Bożej Płaczącej z Archikatedry Lubelskiej, który jest podkreśleniem przynależności żołnierzy Brygady do regionu Lubelszczyzny oraz wyrazem zawierzenia opiece Matki Boskiej. W dolnym lewym rogu umieszczona jest odznaka pamiątkowa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy. Na przedniej ścianie podstawy jest umieszczona liczba „2” stanowiąca numer w nazwie lubelskiej brygady. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

 

Na drzewcu sztandaru umieszczonych jest 14 gwoździ honorowych należących do przedstawicieli środowiska rządowego, samorządowego, wojskowego oraz fundatorów i rodziców chrzestnych sztandaru oraz 11 gwoździ pamiątkowych.