PRZYKŁADY DZIAŁAŃ 2LBOT
 • Zarządzanie kryzysowe
  Zarządzanie kryzysowe

  Kluczowym naszym zadaniem jest wspieranie lokalnej społeczności, administracji państwowej i samorządowej oraz innych służb w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków sytuacji kryzysowych na Lubelszczyźnie. Lubelska Brygada OT jako pierwsza w WOT miała okazję sprawdzić się w działaniach kryzysowych. Wiosną 2019 r. ruszyliśmy z pomocą mieszkańcom gmin Wojciechów, Konopnica i Modliborzyce, dotkniętych nawałnicami i ulewami. W kwietniu 2022 r. weszły w życie zapisy ustawy o obronie Ojczyzny, w myśl której Wojskom Obrony Terytorialnej powierzono niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Zgodnie z ustawą Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a dowódcy Brygad OT zastąpili dotychczasowych szefów WSzW i stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia wojskowego na wypadek powstania sytuacji kryzysowych w regionie.

   

   

 • Nieustannie szkolimy się
  Nieustannie szkolimy się

  Do głównych zadań 2 LBOT należy obrona i wspieranie społeczności Lubelszczyzny. W czasie wojny terytorialsi będą współdziałać z wojskami operacyjnymi w strefie bezpośrednich działań militarnych w województwie lubelskim. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności na szkoleniach podstawowych, specjalisty, zgrywających, ćwiczą na poligonach, obiektach wojskowych oraz w swoich stałych rejonach odpowiedzialności.  Aby wypełnić swoją misję lubelscy Terytorialsi biorą czynny udział w treningach i ćwiczeniach dowódczo-sztabowych we współpracy z innymi rodzajami Sił Zbrojnych organizowanymi w naszym regionie, jak np. Anakonda, Palisada, Dragon, Huzar, Karakal, a także ćwiczą z partnerami z USA oraz siłami sojuszniczymi NATO.

 • Współpraca międzynarodowa
  Współpraca międzynarodowa

  Lubelska Brygada OT od 2017 roku prowadzi owocną współpracę ze Szwedzką Gwardią Krajową Hemvärnet, czyli szwedzkim odpowiednikiem WOT. W czerwcu 2019 r. 2 LBOT gościła amerykańskich podoficerów Gwardii Narodowej stanu Illinois, a we wrześniu 2019 r. dowódcę Kommando Territoriale Aufgaben, czyli niemieckiego odpowiednika WOT. W listopadzie 2019 r. żołnierze 2 LBOT po raz pierwszy brali udział w ćwiczeniach poza granicami kraju, organizowanymi przez Gwardię Narodową i Siły Specjalne USA. W 2022 r. lubelscy terytorialsi rozpoczęli intensywne szkolenia z wojskami sojuszniczymi NATO i ich parnerami. 

 • Pamiętamy
  Pamiętamy
  Naszą postawą i konkretnymi czynami chcemy pokazać, że zasługujemy na miano kontynuatorów chlubnych tradycji Armii Krajowej. Utrzymujemy stały kontakt z kombatantami, „Zaporczykami”. Organizujemy spotkania i rozmowy, zapraszamy ich do jednostek wojskowych lub odwiedzamy ich w domach, pamiętamy o ich ważnych datach i jubileuszach. Organizujemy spotkania świąteczne, zbieramy podarki i przygotowujemy paczki pomocowe. Dbamy o miejsca pamięci poległych bohaterów na Lubelszczyźnie, jak również na Ukrainie.
 • „W kropli krwi, siła tkwi”
  „W kropli krwi, siła tkwi”

  Oddawanie krwi to bardzo ważny aspekt służby żołnierzy WOT. Z własnej inicjatywy lubelscy Terytorialsi regularnie organizują zbiórki krwi, współpracują z RCKiK oraz uczestniczą w takich projektach, jak „Krwioobieg Terytorialsa”, czy „Spokrewnieni Służbą”. Zbiórki krwi są również ważną częścią działań przeciwkryzysowych WOT w dobie pandemii. W 2020 r. żołnierze 2 LBOT oddali do banków krwi w naszym województwie w sumie 1050 litrów tego bezcennego daru.  To wszystko sprawia, że lubelscy Terytorialsi od początku istnienia formacji są liderem donacji krwi w WOT, a liczba honorowych dawców krwi w szeregach 2 LBOT wciąż rośnie.  

 • Sport
  Sport

  Lubelscy Terytorialsi znajdują czas na aktywność sportową i odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach. Sport jest ważnym elementem ich szkolenia, a rywalizacja sportowa buduje nie tylko kondycję i sprawność psychofizyczną, ale również umiejętność współdziałania, jako team. 2 Lubelska Brygada OT w 2019 r. została uhonorowana tytułem najlepszej brygady we współzawodnictwie sportowym WOT, a st. szer. Monika Gardyas z 21 batalionu lekkiej piechoty zajęła trzecie miejsce w plebiscycie na najsprawniejszego i najwszechstronniejszego żołnierza WOT 2019 roku. Najlepszym do tej pory pod wzlędem sportowym dla 2 Lubelskiej Brygady OT okazał się rok 2020.  Żołnierze - sportowcy 2 LBOT wygrali wszystkie organizowane w WOT mistrzostwa, tj. w koszykówce, piłkce nożnej, biegi na orientację oraz mistrzostwa w pływaniu. 

 • Operacja
  Operacja "Trwała odporność"
  Żołnierze WOT jako jedni z pierwszych zaangażowali się w walkę z pandemią COVID-19. W dniu 12 marca 2020 r. zmienili model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, a 18 marca br. rozpoczęli ogólnopolską operację przeciwkryzysową pk. „Odporna wiosna”, a z nadejściem drugiej fali pandemii, zwiększyli zaangażowanie w ramach operacji pk. „Trwała odporność”. W odróżnieniu od prowadzonej na powszechną skalę operacji „Odporna wiosna”, „Trwała odporność” skupiła się na gaszeniu ognisk koronawirusa. Działania te ukierunkowane były na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów, aby łagodzić skutki pandemii i wzmacniać odporność na kryzys lokalnej społeczności.
 • Operacja
  Operacja "Silne wsparcie"
  3 wrześniu 2021 r., zgodnie z decyzją MON żołnierze 2 LBOT rozpoczęli na terenach przygranicznych województwa lubelskiego operację pk. „Silne wsparcie”. Jej celem było wzmocnienie odporności mieszkańców na zagrożenia hybrydowe. Od samego początku operacji głównym podmiotem wsparcia byli mieszkańcy strefy objętej stanem wyjątkowym. Już po 72 godzinach od rozpoczęcia operacji terytorialsi odwiedzili wszystkie 183 miejscowości ze strefy objętej stanem wyjątkowym na Lubelszczyźnie. Żołnierze skupili się na spotkaniach z władzami lokalnymi oraz mieszkańcami. Ich zadaniem była ocena zakresu ewentualnego wsparcia oraz monitorowanie sytuacji. Na korzyść Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 2 LBOT prowadziła patrole piesze i mobilne, a w terenach trudnodostępnych patrole konne oraz patrole wodne na rzece Bug. Wsparcia z powietrza w postaci lotów rozpoznawczych Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye zapewniała Grupa Rozpoznania Obrazowego 2 LBOT.
 • Operacja
  Operacja "Niezawodna pomoc"
  Już w pierwszych dniach po inwazji Rosji na Ukrainę, minister obrony narodowej wydał decyzję o skierowaniu żołnierzy WOT do wsparcia działań samorządów, administracji publicznej i Straży Granicznej. Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT wspierali w sumie 11 punktów recepcyjnych i 4 punkty informacyjne dla uchodźców w naszym województwie. W sposób szczególny byli zaangażowani w organizację pomocy uchodźcom na Dworcu PKP w Chełmie, gdzie w szczytowym momencie przyjmowali ok. 1,5 tys. uchodźców na dobę. Pomagali również w transporcie do miejsc docelowego pobytu uchodźców. Kolejnym zadaniem był rozładunek transportów w Wojewódzkim Punkcie Przyjęć Pomocy Humanitarnej w Lublinie. Zadanie to jest cały czas realizowane.