POZOSTAŃ SOBĄ

Bądź sobą, bądź jednym z nas

Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym w naszym regionie. Lubelska brygada liczy już 3500 żołnierzy - ochotników. Co jest największą wartością Wojsk Obrony Terytorialnej zdaniem samych żołnierzy?

 

Przede wszystkim WOT gwarantuje doskonały balans pomiędzy życiem osobistym, zawodowym, a służbą wojskową. Nie trzeba rezygnować z dotychczasowego życia, aby służyć ojczyźnie i swojej lokalnej społeczności. Jest to możliwe dzięki szkoleniom, które w WOT odbywają się głównie w weekendy, a służba pełniona jest w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

Jak podkreślają sami ochotnicy, są tutaj innowacyjne szkolenia, nowoczesny sprzęt i doświadczeni instruktorzy. Atutem WOT jest wspieranie indywidualnych talentów i zainteresowań żołnierzy, co gwarantuje im rozwój osobisty. WOT oferuje również możliwości rozwoju zawodowego. Ci, którzy odkryli w sobie wojskowe powołanie, mogą kontynuować karierę w wojsku zawodowym, po 3 latach służby w WOT.

 

Jak się szkolimy?

System szkoleniowy żołnierzy OT nastawiony jest na nauczanie praktycznych umiejętności niezbędnych, nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych również w codziennym życiu i pracy. Żołnierze uczą się udzielania pierwszej pomocy medycznej, ratownictwa wodnego, a także współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

 

Osoby wstępujące w szeregi WOT, które nie posiadają doświadczenia wojskowego muszą przejść szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”, trwające 16 dni, zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzy rezerwy obowiązuje 8-dniowe, weekendowe szkolenie wyrównawcze. Proces szkolenia Terytorialsów trwa w sumie 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym.

 

Pierwszy rok, to szkolenia indywidualne – ogólnowojskowe, których celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. Najważniejsze elementy szkolenia to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy przetrwania. W drugim roku odbywają się szkolenia specjalistyczne np.: saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy. Trzeci rok szkoleń, to czas zgrywania pododdziałów.

 

Po odbyciu wszystkich etapów szkolenia Terytorials osiąga status gotowości bojowej - „combat ready”.