DOWÓDCY I BATALIONY

21 Batalion Lekkiej Piechoty w Lublinie

ul. Nowy Świat 40, 20-418 Lublin

tel. 261 182 903, 726 220 730

 

dowódca - ppłk Jacek Otręba
 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (2002 r.). Z 2 Lubelską Brygadą OT związany jest od 2017 roku. Służbę rozpoczął na stanowisku zastępca dowódcy - szef sztabu w 24 batalionie lekkiej piechoty w Chełmie, formując batalion od fundamentów. Wcześniej służbę pełnił w 3 Zamojskim Batalionie Zmechanizowanym. Uczestniczył w VII zmianie PKW w Afganistanie, za co został odznaczony Gwiazdą Afganistanu. Odznaczony również Brązowym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Interesuje się strzelectwem, sportem i motoryzacją.

22 Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie

ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin

tel. 261 515 007, 261 515 026, 887 410 740

 

dowódca - ppłk Stanisław Guźmięga 

 

Urodzony w 1975 r. w Tomaszowie Lubelskim. W 1997 r. ukończył WSO we Wrocławiu, a następnie rozpoczął służbę w 1 batalionie drogowo-mostowym w Dęblinie, pełniąc stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy kompanii. W latach 2006 – 2007 pełnił służbę w PKW UNIFIL w Libanie. W 2017 r został wyznaczony na stanowisko z-cy dowódcy – szef sztabu w 22 blp, 2 LBOT. W trakcie służby ukończył kursy kwalifikacyjne w WSOWL na stopień porucznika i kapitana. W 2019 r ukończył kurs kwalifikacyjny dowódców batalionów w Akademii Sztuki Wojennej oraz kurs doskonalący dowódców batalionów „LEONIDAS”. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Edukacja Obronna i Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Wyznaje zasadę – Nie licz ilu ludzi ma przeciwnik. Licz na swoich ludzi. 

23 Batalion Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej

ul. Łomaska 96A, 21-500 Biała Podlaska

tel. 261 512 117, 884 381 151

 

dowódca - ppłk Dariusz Rosiak
 

Urodzony w 1972 r., absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku Pedagogika – Przysposobienie Obronne i Obrona Cywilna, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej - Studia Podyplomowe, kierunek Zabezpieczenie Logistyczne. W wojsku od 1992 r. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej wykonywał obowiązki na takich stanowiskach, jak: dowódca plutonu, dowódca kompanii, stanowiska w sztabach jednostek, szef sekcji. Od 11.09.2017 r. dowódca 23 batalionu lekkiej piechoty w Białej Podlaskiej.

24 Batalion Lekkiej Piechoty w Chełmie

ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm

tel. 261 161 515, 727 041 654

 

dowódca - ppłk Krzysztof Krawczyk
 
Urodzony w 1980 r. w Lublinie.  W 2005 r., po ukończeniu  Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczął  służbę w 10 BKPanc w Świętoszowie, pełniąc stanowiska od dowódcy plutonu zmechanizowanego, z-cy dowódcy kompanii zmechanizowanej, szefa sekcji „S” oraz  dowódcy kompanii zmechanizowanej. W latach 2010 – 2011 pełnił służbę w PKW AFGANISTAN na stanowisku z-cy dowódcy kompanii zmotoryzowanej. W 2016 r. został wyznaczony na stanowisko Szef Sztabu w 23 batalionie Obrony Terytorialnej, następnie w 2017 r. na stanowisko Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu w 21 batalionie lekkiej piechoty, 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Szefa Sekcji Szkoleniowej 2 LBOT. W 2020 r. został skierowany na kurs kwalifikacyjny dowódców batalionów w Akademii Sztuki Wojennej. Od 05 stycznia 2021 r. jest Dowódcą 24 batalionu lekkiej piechoty w Chełmie. Odznaczony: Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Gwiazdą Afganistanu, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

25 Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu

ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość
tel. 261 181 211, 727 041 699

dowódca - ppłk Dominik Pieprzowski