Slajd

2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO
Lubelszczyzna
Teren naszych działań

Lubelszczyzna

Nasza misja
Sami siebie nazywamy Terytorialsami, a naszym mottem są słowa „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”. Oznacza to, że jesteśmy stąd i czujemy się odpowiedzialni za nasz region - Lubelszczyznę. 

AKTUALNOŚCI

TRADYCJA
... choć dzieli nas czas
Silni dzięki tradycji

... choć dzieli nas czas

Z dumą dziedziczymy tradycje, dorobek i wartości powojennych organizacji niepodległościowych.
Podobnie jak nasi wielcy poprzednicy, stawiamy na organizację struktur terytorialnych, budowę bezpieczeństwa lokalnego, umacnianie patriotyzmu i więzi wśród lokalnych społeczności. Łączy nas misja, struktura i terytorialność.
POZNAJ NAS
Tacy jesteśmy
Poznaj nas

Tacy jesteśmy

Nasi Terytorialsi
Na Lubelszczyźnie jest nas już ponad 3150. Jesteśmy w różnym wieku, mamy różne doświadczenia życiowe, pasje i zainteresowania. Wykonujemy różne zawody, uczymy się, mamy rodziny. Łączy nas chęć służby na rzecz lokalnej społeczności, której jesteśmy częścią. Po prostu chcemy pomagać innym. 
MULTIMEDIA