Slajd

Jednostki podległe

25 Brygada Kawalerii Powietrznej  im. księcia Józefa Poniatowskiego stacjonuje w Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Glinniku i Leźnicy Wielkiej. Brygada liczy ok. 3,5 tys. żołnierzy i jest związkiem taktycznym przeznaczonym do prowadzenia działań powietrzno-szturmowych i desantowo-szturmowych.
 • 25 batalion dowodzenia
  25 batalion dowodzenia
  25 bdow to pododdział zabezpiecza stanowisko dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w czasie prowadzenia działań. Pododdziały batalionu stanowią bojowe wsparcie brygady oraz zabezpieczają system łączności brygady.
 • 7 batalion kawalerii powietrznej
  7 batalion kawalerii powietrznej
  7 batalion kawalerii powietrznej działa w strukturze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Ks. Józefa Poniatowskiego i jest jednym z dwóch oddziałów bojowych brygady. W całym okresie swojego funkcjonowania 7 batalion kawalerii powietrznej wielokrotnie był wyróżniany wśród przodujących pododdziałów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
 • 7 dywizjon lotniczy
  7 dywizjon lotniczy
  66 Dywizjon Lotniczy jako lotniczy element 25 BKPow przeznaczony jest do wsparcia ogniowego, desantowania transportu powietrznego oraz zabezpieczenia specjalnego pododdziałów szturmowych kawalerii powietrznej na polu walki. 7 dlot został wpisany do Księgi Honorowej Wojska Polskiego (za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań lotniczych w kraju oraz w misjach wojskowych poza granicami państwa.
 • 1 batalion kawalerii powietrznej
  1 batalion kawalerii powietrznej
  1 batalion kawalerii powietrznej jest oddziałem i jako najbardziej manewrowa część Wojsk Aeromobilnych jest przeznaczona do prowadzenia walki z powietrza i na lądzie we wszystkich rodzajach działań bojowych w ramach wspierania operacji lądowych zmierzających do opanowania ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacji ruchu odwodów, niszczenia stanowisk dowodzenia oraz elementów logistycznych przeciwnika.
 • 1 dywizjon lotniczy
  1 dywizjon lotniczy
  1. dywizjon lotniczy jest jedną z dwóch formacji tego typu wchodzących w struktury 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, przeznaczony jest do wykonywania zadań powietrzno-szturmowych i desantowo-szturmowych we wszystkich rodzajach działań bojowych Wojsk Lądowych. 
 • 25 batalion logistyczny
  25 batalion logistyczny
  25.batalion logistyczny jest jednostką wojskową bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Jednostka jest zasadniczym oddziałem logistycznym przeznaczonym do zabezpieczenia logistycznego Dowództwa 25BKPow i podległych temu dowództwu jednostek organizacyjnych, prowadzenia działań bojowych w każdych warunkach na obszarze kraju i poza jego granicami, samodzielnie i we współdziałaniu z innymi wojskami.
 • Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej
  Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej
  Głównym zadaniem PJEM jest przeprowadzanie ewakuacji medycznej drogą powietrzną w każdych warunkach, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Jednostka jest przygotowana na współdziałanie z jednostkami Wojska Polskiego oraz wojskami sojusznicznymi. PJEM na co dzień stacjonuje w Nowym Glinniku.
 • Ośrodek Szkolenia Aeromobilno - Spadochronowego
  Ośrodek Szkolenia Aeromobilno - Spadochronowego
  Głównym przeznaczeniem Ośrodka jest zabezpieczenie potrzeb jednostek wojsk lądowych (w tym jednostek lotniczych) w zakresie szkolenia spadochronowo-desantowego oraz wysokościowo-ratowniczego. Kadra odpowiada za przygotowanie żołnierzy do wykonywania skoków spadochronowych i desantowania w warunkach bojowych oraz specjalistów w zakresie zabezpieczenia desantowania, skoków i zrzutów sprzętu.