HISTORIA KLUBU

Klub 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, powstał w 1959 roku jako Garnizonowy Klub Oficerski w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą na Osiedlu Nowy Glinnik.

Podlegał Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1071 – 66 Lotniczego Pułku Szkolnego. W 1972r. przyjął nazwę Klubu Garnizonowego, garnizonu Tomaszów Mazowiecki.

Najważniejsze zmiany w historii klubu dokonały się w latach 90–tych, kiedy zakończyła działalność Jednostka Wojskowa Nr 1071,

a w jej miejsce powstała Jednostka Wojskowa Nr 3930. Kolejne zmiany strukturalne związane były z powstaniem nowej formacji Wojska Polskiego,

jaką była kawaleria powietrzna. W 1995r. w Nowym Glinniku powstaje 2 Pułk Kawalerii Powietrznej 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, który w 1996r.

przyjmuje nazwę 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. W 2004r. Klub Garnizonowy otrzymuje samodzielny etat Sztabu Generalnego.

Od tej chwili wszystkie stanowiska pracy stają się stanowiskami cywilnymi. W roku 2010 Klub Garnizonowy został rozwiązany rozkazami

Nr Z- 36/Org Dowódcy Wojsk Lądowych w sprawie rozformowania Klubów Garnizonowych oraz Nr 241 Dowódcy 25 BKPow. z dnia 13.10 2010r.

Od dnia 1 stycznia 2011r. w ramach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej powołany został do działalności Klub 25 BKPow.