None

Zajęcia dobowe dla kompanii manewrowej XLII zmiany PKW KFOR

11 zdjęć w galerii
W garnizonie Łęczyca odbyły się kolejne zajęcia dobowe dla kompanii manewrowej XLII zmiany PKW KFOR. Ćwiczenia mają na celu przygotowanie żołnierzy kompanii manewrowej do wykonywania zadań w ramach PKW w Kosowie.
Plutony zostały poddane ocenie z zagadnień związanych m. in. z: działaniem plutonu podczas kontroli tłumu i zamieszek, przygotowaniem do pracy i nawiązaniem łączności w poszczególnych trybach pracy, ewakuacji rannego z pola walki, przeszukiwaniem osób i pojazdów. Wszystkim plutonom udało się pomyślnie przejść certyfikację, czego następstwem będzie możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu szkolenia.