None

Zintegrowane zajęcia taktycznych XLI zmiany PKW KFOR

17 zdjęć w galerii
Zajęcia mają na celu koordynację działań sił pokojowych w ramach NATO na terenie republiki Kosowa. Żołnierze polscy wykonują zadania zamiennie z przedstawicielami innych kontyngentów.
Wysoki poziom prezentowany przez polskich żołnierzy jest efektem przygotowań w kraju oraz treningów realizowanych w rejonie misji. Dbałość o wysoką dyscyplinę szkoleniową jest wynikiem prawidłowego szkolenia i dowodzenia na każdym szczeblu.