płk dr inż. Mariusz PAWLUK

Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk dr inż. Mariusz PAWLUK
Pułkownik dr inż. Mariusz Dariusz PAWLUK, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
W 1996 roku po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu rozpoczął zawodową służbę wojskową w 2 Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie. Następnie służył w 3 Zamojskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zajmując kolejno stanowiska dowódcy plutonu i dowódcy kompani rozpoznawczej, oraz przeszedł selekcję do Jednostki Wojskowej GROM. W latach 1999 – 2017r. zajmował kolejne stanowiska w Zespole Szturmowym w JW GROM, między innymi: dowódcy sekcji, dowódcy grupy, dowódcy zespołu bojowego oraz zastępcy dowódcy jednostki. Dodatkowo w tym czasie ukończył studia na kierunku Zarządzanie i marketing na Politechnice Lubelskiej oraz studia podyplomowe na kierunku Zasobów strategicznych i zarządzania kryzysowego w organizacjach w Akademii Morskiej w Gdyni. W marcu 2017r. został mianowany na Dowódcę Jednostki Wojskowej GROM, gdzie pełnił służbę do końca kadencji tj. 31.12.2019r. Następnie służył w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W 2020r. ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej. W tym samym roku uzyskał tytuł naukowy doktora w dyscyplinie Nauk o Bezpieczeństwie w Dziedzinie Nauk Społecznych w Akademii Sztuki Wojennej. W marcu 2021r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
Płk Pawluk uczestniczył w misjach bojowych w Kuwejcie, Iraku i Afganistanie. Za wzorową służbę, zaangażowanie i współpracę międzynarodową otrzymał liczne wyróżnienia w postaci m.in. Krzyża Komandorskiego Orderu Krzyża Wojskowego, Medalu NATO za uczestnictwo w pokojowej misji stabilizacyjnej NATO - ISAF, srebrny medal Sił Zbrojnych w służbie Ojczyzny, Certificate of Appraisal for Iraqi Freedom, srebrny medal za obronę kraju, brązowy medal za zasługi oraz medal "W Służbie Bogu i Ojczyźnie" II klasy.

PhD Mariusz Dariusz PAWLUK Colonel, Commaner of the 25 Air Cavalry Brigade
Col. PhD Mariusz Dariusz PAWLUK, the Commander of the 25 Air Cavalry Brigade, Former Commander of the Special Military Unit GROM.
After graduation from General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, he began his military service in 1996 in the 2nd Reconnaissance Regiment in Hrubieszów, then served in the 3rd Zamojska Territorial Defense Brigade and passed the selection to Special Military Unit GROM. In the period of 1999 – 2017, he spent his career serving in Combat Squadrons, among others, as section leader, group leader and Commander of combat squadron and Deputy Unit Commander. In March 2017, he was appointed Commander of the Special Military Unit GROM for a term of office until 31.12.2019.During this time he graduated with a master degree in Management and Marketing at the Lublin University of Technology, postgraduate studies in strategic resources and crisis management in organizations at the Maritime Academy in Gdynia and Postgraduate Studies in Defence Policy at The War Studies UniversityIn 2020 he obtained a PhD degree in social sciences in the discipline of security sciences at the highest military academic institution in Poland – The War Studies University. After the end of his term of office as the Commander of the GROM Military Unit, he served in the General Staff of the Polish Army.
Colonel Pawluk participated in combat missions in Kuwait, Iraq and Afghanistan. His personal decorations received for his service, social work and international cooperation include the Commander's Cross of the Order of Military Cross, NATO Medal for participation in NATO peaceful stabilization mission - ISAF, silver medal of the Armed Forces in the service of the homeland, Certificate of Appraisal for Iraqi Freedom, silver medal for the defense of the country, the bronze medal of merit cross and medal In Service to God and Homeland class II.