płk dr inż. Mariusz PAWLUK

Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk dr inż. Mariusz PAWLUK
Pułkownik dr inż. Mariusz Dariusz PAWLUK, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w 1996 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową i zaliczył selekcję do Jednostki Wojskowej GROM.
W latach 1999 – 2017 zajmował stanowiska w Zespole Szturmowym między innymi dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz dowódcy zespołu bojowego, następnie Zastępcy dowódcy JW. GROM.
W tym czasie ukończył studia na kierunku Zarządzanie i marketing w Politechnice Lubelskiej, studia podyplomowe na kierunku zasobów strategicznych i zarządzanie kryzysowe w organizacjach w Akademii Morskiej w Gdyni oraz studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej.
Absolwent Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej.
Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
Został mianowany na stopień pułkownika z awansem na stanowisko Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM w marcu 2017 r. na okres kadencji do dnia 31.12.2019 r.
Po zakończeniu pełnego okresu kadencji na stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
Płk dr inż. Pawluk uczestniczył w misjach bojowych w Kuwejcie, Iraku i Afganistanie. Odznaczenia osobiste za jego służbę, pracę społeczną i współpracę międzynarodową obejmują Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego, Medal NATO za uczestnictwo w pokojowej misji stabilizacyjnej NATO - ISAF, srebrny medal Sił Zbrojnych w służbie Ojczyzny, Certificate of Appraisal for Iraqi Freedom, srebrny medalza obronę kraju, brązowy medal za zasługi oraz medal "W Służbie Bogui Ojczyźnie" II klasy.