Żołnierska Pamięć

12 zdjęć w galerii
Dzięki pamięci nasi bliscy żyją nadal w naszych sercach, bo “człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć o nim”. Pamiętając o poległych kolegach, w ramach akcji Żołnierska Pamięć, żołnierze 25Brygady Kawalerii Powietrznej zapalili na grobach znicze.
W imieniu Ministra Obrony Narodowej na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej złożono wieńce . Na grobie generała broni Tadeusza Buka wieniec złożył dowódca 25BKPow płk dr inż. Mariusz PAWLUK, żołnierskiej delegacji towarzyszył syn zmarłego Mariusz BUK. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!!!