Z wizytą w Akademii Wojsk Lądowych

4 zdjęć w galerii
Podczas wizyty w AWL płk Zbigniew Kowalski wygłosił wykład informacyjny nt. „Możliwości i charakter szkolenia 25 BKPow”. Podkreślił specyfikę jednostki, wysoką manewrowość oraz dużą dynamikę działań, przedstawił przekrojowe szkolenie w zakresie realizacji zadań na lądzie i w powietrzu, od morza aż po góry.
W AWL zaprezentowano uzbrojenie i sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Brygady, do którego zaliczyć można poza śmigłowcami W-3W oraz MI-8/17 również uzbrojenie artyleryjskie M-98 oraz PPK SPIKE, sprzęt służący do rozpoznawania celów, obliczania nastaw, jak również uzbrojenie i wyposażenie osobiste oraz specjalistyczne wyposażenie spadochronowe umożliwiające wykonywanie skoków spadochronowych w różnych układach w zależności od zadania.