Wysokogórskie szkolenie w Dusznikach Zdroju

8 zdjęć w galerii
Kolejni żołnierze z 25BrygadyKawaleriiPowietrznej pokonywali lęk przed wysokością. Ćwiczyli zjazdy w kluczu francuskim, naukę wiązania uprzęży improwizowanych, budowę stanowisk oraz pracę na węzłach zaciskowych. Kolejne dni szkolenia były stopniowaniem trudności. Zajęcia odbywały się w oparciu o górę Szczytnik w miejscowości Szczytna.
Tego rodzaju aktywność wymaga nie tylko doskonałej sprawności fizycznej, ale również znajomości sprzętu i technik. To wszystko byłoby niemożliwe, bez pomocy doskonałych instruktorów dla których wspinaczka czy techniki linowe to pasja. Tacy właśnie instruktorzy służą w 25BKPow, to oni zarażają pozostałych kawalerzystów pasją do wspinaczki wysokogórskiej. Posługiwanie się sprzętem alpinistycznym jest niezbędne np. we współdziałaniu ze śmigłowcem podczas ewakuacji, desantowania czy transportu ludzi i sprzętu.