Święto Wojsk Lądowych

23 zdjęć w galerii
12 września w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem Wojska Lądowe obchodzą swoje święto. Z tej okazji na Placu Apelowym 25BKPow odbyła się uroczystość. Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk dr inż. Mariusz PAWLUK podziękował żołnierzom i pracownikom Brygady za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.
„…W tym szczególnym dniu, składam podziękowania żołnierzom i pracownikom wojska, którzy swym codziennym zaangażowaniem wypisują następne, chlubne karty najnowszej historii Wojsk Lądowych…”

Odczytany został list z podziękowaniami, oraz życzeniami Ministra Obrony Narodowej, „Wojska Lądowe to najsilniejszy i największy z rodzajów naszych Sił Zbrojnych. (…) Nowoczesne, sprawne, dobrze wyposażone i skuteczne w działaniu Wojska Lądowe są najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków”

Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej. Podczas świątecznych uroczystości delegacja żołnierzy z dowódcą#25BKPow  na czele, złożyła wieńce i zapaliła znicze na grobie śp. generała broni Tadeusza Buka i tablicy pamiątkowej żołnierzy poległych podczas pełnienia służby.

Mszę Świętą w intencji żołnierzy i pracowników Wojsk Lądowych oraz poległych w misjach poza granicami kraju w Kościele Garnizonowym w Nowym Glinniku celebrował ks kapitan rezerwy dr Jan Dohnalik – Kanclerz Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego, oraz proboszcz parafii garnizonowej, kapelan 25BKPow płk Piotr KOWALCZYK. Po mszy Kanclerz,  w imieniu Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa GUZDKA, wręczył płk dr inż. Mariuszowi PAWLUKOWI oraz ppłk. Zbigniewowi KOWALSKIEMU jako wyraz wdzięczności w ceny wkład w  XXX letnią historię odnowionego duszpasterstwa wojskowego, Krzyż XXX – lecia Ordynariatu Polowego.