Doskonalenie technik desantowania

13 zdjęć w galerii
5 lipca w godzinach wieczornych żołnierze 25BKPow doskonalili techniki desantowania z wykorzystaniem lin osobistych oraz ewakuację poszkodowanego z terenu trudno dostępnego z wykorzystaniem kosza ratowniczego.
Szkolenie odbywało się na lotnisku Nowy Glinnik oraz w terenie przygodnym przy rzece Pilicy. Kawalerzyści doskonali techniki pilotażu oraz umiejętności w zakresie właściwego naprowadzania statków powietrznych na obiekty o małych parametrach.
Takie umiejętności pozwalają żołnierzom 25BKPow na realizowanie stojących przed nimi specyficznych zadań, wykonywanych zarówno w dzień jak i w nocy. Nad całością szkolenia czuwał doświadczony wieloletnim stażem instruktor w ratownictwie lotniczym płk Zbigniew Kowalski.