230. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

19 zdjęć w galerii
„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.” Józef Piłsudski.
Obowiązkiem wszystkich Polaków jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości.
Z okazji Święta Flagi i uchwalenia Konstytucji 3 maja, na placu apelowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której dowódca płk dr inż. Mariusz PAWLUK wyróżnił żołnierzy i pracowników wojska.
Uroczystość miała charakter symboliczny i odbyła się zgodnie z reżimem sanitarnym.