Święto Wojsk Inżynieryjnych

7 zdjęć w galerii
Dzień Sapera. W tym zawodzie nie ma miejsca na błędy, można pomylić się tylko raz. 16 kwietnia wojska inżynieryjne obchodzą swoje święto, tego dnia przypada Dzień Sapera. Święto to obchodzone jest już od 1946. Zostało ustanowione na cześć sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku. W tamtym okresie Saperzy wnieśli ogromny wkład w odzyskanie ziem polskich.
16 kwietnia 2021r. dowódca 25BKPow. płk dr inż. Mariusz PAWLUK spotkał się z żołnierzami Wojsk Inżynieryjnych #25BKPow „..dziś obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych. Dzień ten jest okazją przypomnienia dokonań saperów na wszystkich wojennych frontach, wspomnieniem tych co polegli za Ojczyznę ale jest także okazją do podsumowania Waszych dokonań w czasie pokoju…W tym zawodzie nie ma miejsca na błędy…służba sapera to obcowanie ze stresem i ocieranie się o śmierć… Za tę trudną służbę wszystkim saperom należą się wyrazy uznania. Za Wasze poświęcenie, prosto po żołniersku dziękuję. Chwała Saperom!” - powiedział kończąc swoje wystąpienie dowódca płk PAWLUK.
Nie wszyscy mogli być na uroczystej zbiórce, patrol rozminowania 25BKPow, dziś neutralizował przedmioty wybuchowe niebezpieczne - życzenia od Dowódcy usłyszeli po powrocie z działań. Warto wspomnieć, że tylko w tym roku patrol saperski 25BKPow zrealizował 334 zgłoszenia interwencyjne zabezpieczając 2000 sztuk niewybuchów. Tego dnia powinniśmy sobie wszyscy uświadomić jak wiele zawdzięczamy Wojskom Inżynieryjnym.