None

Szkolenie poligonowe

11 zdjęć w galerii
W marcu 2021r. odbyło się szkolenie poligonowe żołnierzy 25.Brygady Kawalerii Powietrznej. Zajęcia prowadzone są na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Szkolenie poligonowe jest najwyższą formą sprawdzenia umiejętności praktycznych oraz wykorzystania nabytej przez żołnierzy wiedzy.
Podczas wykonywania zadań na poligonie w Wędrzynie żołnierze wykorzystują śmigłowce Mi-8/17. Doskonalą tym samym umiejętności współdziałania elementu lądowego z powietrznym. Ponadto prowadzony jest szereg zajęć taktycznych i ogniowych z wykorzystaniem amunicji bojowej oraz środków pozoracji pola walki.