None

4 grudnia 2020 roku w Garnizonie Łęczyca w Leźnicy Wielkiej odbyły się uroczystości z okazji święta 1. dywizjonu lotniczego

9 zdjęć w galerii
Dywizjon obchodzi swoje święto w dniu 6 grudnia. Tego dnia w 1971r., pod dowództwem płk. Pil. Bogusława Andrychowskiego, stanęły po raz pierwszy na placu apelowym w Leźnicy Wielkiej pododdziały 37 Pułku Śmigłowców Transportowych.
Obchody święta rozpoczęły się złożeniem , dowódcy 1. dywizjonu lotniczego ppłk. pil. Mirosławowi GUZDKOWI melduneku o gotowości pododdziałów. Przy dźwiękach hymnu państwowego podniesiono na masz flagę RP, a następnie dowódca Garnizonu Łęczyca podpułkownik pilot Mirosław Guzdek przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości, żołnierzy i pracowników wojska. W dalszej części dowódca 1.dlot, ppłk pil. Mirosław Guzdek przybliżył zgromadzonym gościom historie jednostki. W trakcie uroczystości odczytano postanowienia i dokonano wręczenia odznaczeń wyróżnionym żołnierzom oraz aktów mianowania na wyższy stopień. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 1. dlot.

37. Dywizjon Lotniczy Ziemi Łęczyckiej swoją działalność rozpoczął z dniem 1 stycznia 2000r. Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2000r. Przejął dziedzictwo i kontynuuje tradycje 37 Pułku Śmigłowców transportowych, którego osiągnięcia i sława wyszła poza granice naszego państwa.