None

Sesja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów spadochronowych

10 zdjęć w galerii
W OśrodkuSzkolenieAeromobilnoSpadochronowego 25.BKPow przez pięć dni trwała sesja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów spadochronowych. Każdy z żołnierzy musiał wykazać się przed komisją egzaminacyjną zarówno ze znajomości zagadnień teoretycznych (z zakresu teorii i techniki skoków, podstaw meteorologii i nawigacji, przepisów normujących szkolenie spadochronowo-desantowe w SZRP) jak i z umiejętności praktycznych
(w tym m.in. budowa i eksploatacja sprzętu spadochronowo-desantowego, procedury na pokładzie statków powietrznych SZRP, metodyka szkolenia, wykonywanie skoków spadochronowych).
Panująca w czasie egzaminu doskonała pogoda pozwoliła na wykonanie skoków zgodnie z obowiązującymi wymogami. Wszyscy uczestnicy kursu zaliczyli egzaminy na oceny dobre i bardzo dobre, co przy odpowiedniej ilości wykonanych skoków spadochronowych spełnia wymagane kryteria do uzyskania tytułu i uprawnień instruktora spadochronowego III klasy, a przy tym daje prawo do noszenia tzw. "gapy ze złotym wieńcem".
Aby to osiągnąć uczestnicy kursu musieli pokonać szereg trudności, poczynając od wcale nie łatwych wymogów do zakwalifikowania się na kurs, poprzez kolejne zaliczenia poszczególnych części programu szkolenia, dziesiątki skoków wykonywanych z różnych statków powietrznych, w różnych warunkach w dzień i w nocy, na ląd i do wody, z wyposażeniem i bez, aż po końcowy egzamin przed komisją złożoną z najbardziej doświadczonych instruktorów spadochronowych w SZRP. Ogromne doświadczenie i zaangażowanie kadry OSA-S, doskonałe wyposażenie, sprawdzony program nauczania - wszystko to pozwoliło na przygotowanie uczestników kursu nie tylko do egzaminu, ale również do pracy w jednostkach.