None

Możesz zostać jednym z nas.

Ruszamy z kwalifikacjami od 19 maja 2020 r. 1.batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej wznawia kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Termin kwalifikacji:
- 19,21,26,28 maja 2020r.
- od 02 czerwca 2020 r. w każdy wtorek oprócz dni ustawowo wolnych.

Sprawy organizacyjne:

- czas i miejsce stawiennictwa - godz. 09.00 przy biurze przepustek Jednostki Wojskowej 4393, 95-043 Leźnica Wielka.

- maksymalnie 5 osób podczas kwalifikacji po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z jednostką wojskową.

Uczestnicy kwalifikacji powinni posiadać ze sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;

- ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych;

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- dokumenty potwierdzające odbycie czynnej służby wojskowej:

· zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

· świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;

· świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych).

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy;

- maseczkę ochronną;

- rękawiczki jednorazowe;

- długopis.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej zostali wyznaczeni mł. chor. Przemysław ZALEŚNY oraz st. sierż. Mirosław STELMASZEWSKI
pod nr tel. 261-168-218.