None

Pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających na XLII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) KFOR.

9 zdjęć w galerii
13 maja na terenie garnizonu Łęczyca odbyło się pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających na XLII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) KFOR. Dowódcą komponentu jest ppłk Maciej Bańkowski. Żołnierzy z 1batalionu kawalerii powietrznej, którzy stanowią trzon KFOR, Żołnierzy z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i Centralnej Grupy Działań Psychologicznych, oraz innych jednostek wojskowych wchodzących w skład komponentu pożegnał dowódca 25BKPow gen.bryg.Adam MARCZAK
Generał w przemówieniu kierowanym do wyjeżdżających, powiedział: „Życzę Wam bezpiecznego wykonywania trudnych zadań, które będą wymagały skrupulatnego planowania, dbałości o wszystkie szczegóły, okazania profesjonalizmu i zaangażowania z Waszej strony (...) zrealizujcie postawione przed Wami zadania, bezpiecznie i w komplecie wróćcie do domu”.

Dowódca kontyngentu, ppłk Maciej Bańkowski podziękował swoim żołnierzom za zaangażowanie w szkolenie przygotowujące do wyjazdu do Kosowa. Podkreślił jak wielka odpowiedzialność spoczywa na uczestnikach misji.

Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z koronowirusem, pożegnanie XLII zmiany odbyło się bardzo skromnie, bez udziału rodzin wyjeżdżających żołnierzy.
Polscy żołnierze uczestniczą w misji KFOR od 1999 roku. Ich główne zadania to stworzenie i utrzymanie warunków umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców Kosowa w miejscu ich zamieszkania, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także powstrzymywanie odradzania się konfliktu na terenie Kosowa.