None

Zajęcia zintegrowane "Panowania nad tłumem".

20 zdjęć w galerii
Wspólne ćwiczenia sojuszniczych sił NATO mają na celu koordynację dowodzenia i działań oraz jak najlepsze wykorzystanie sił dostępnych w rejonie misji. Jednym z głównych zadań sił pokojowych na terenie Republiki Kosowa są zajęcia zintegrowane "Panowania nad tłumem". Jednym z takich działań synchronizacji sił NATO jest przerzut wojsk w miejsce wykonania zadań różnymi sposobami, a następnie kontrolowanie nastrojów społecznych, w tym panowanie nad zachowaniem tłumu w razie potrzeby.
W ramach wspólnych ćwiczeń, w środę 26 lutego 2020 r. żołnierze XLI zmiany PKW KFOR wraz z wojskami państw sojuszniczych wspólnie przetrenowali najpierw przerzut do m. Dečane, a następnie kontrolę w rejonie. Dodatkowym elementem ćwiczenia była ochrona obiektu chronionego przez UNESCO, Monasteru Vsoki Dečane, serbskiego czternastowiecznego klasztoru, uważanego za jeden z najpiękniejszych zabytków Kosowa.

 
Tekst i zdjęcia: st. chor. szt. Zdzisław Bartniak