None

Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

8 zdjęć w galerii
Na placu apelowym 25 BKPow zaproszeni goście, żołnierze, pracownicy RON wzięli udział w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Naszym obowiązkiem jest pamiętać o bohaterach walczących o wolną Polskę. „ Już po raz dziesiąty obchodzimy narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – ustanowiony w hołdzie bohaterom podziemia antykomunistycznego … oddajemy cześć niezłomnym obrońcom wolności...dziś przywracamy Żołnierzom Wyklętym należny im szacunek i miejsce wśród bohaterów Niepodległej Polski ” – tymi słowami dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen. bryg. Adam MARCZAK rozpoczął uroczystą zbiórką na placu apelowym. Następnie odczytał list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka „Pamięć o bohaterach jest tym , co buduje tożsamość narodową i wzmacnia patriotyczne postawy społeczeństwa…oddajemy należną cześć tym, którzy nie godząc się na kolejne zniewolenie naszej Ojczyzny, z determinacją i oddaniem walczyli o wolną Polską…”