None

INFORMACJA O PROWADZENIU KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJA O PROWADZENIU KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 25 BATALIONIE DOWODZENIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W KORPUSIE OSOBOWYM OFICERÓW, PODOFICERÓW, ORAZ SZEREGOWYCH.
Kwalifikacje prowadzone będą - 3 marca 2020 roku.

Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 godzina: 07:40.

Na kwalifikacjach żołnierz rez. powinien posiadać: książeczkę wojskową, dowód osobisty, ubiór sportowy, oraz:
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej),
- Świadectwo służby ( dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
- Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty),

- Na weryfikację mogą zgłaszać się żołnierze rezerwy z korpusu:

     - oficerskiego o STW: PODPORUCZNIK/PORUCZNIK/KAPITAN;

- podoficerskiego od STW: SIERŻANT.

- szeregowych : kierowców kat C +E


Kandydat musi być żołnierzem rezerwy i spełniać następujące warunki:

- Odbyta służba przygotowawcza lub odbyta zasadnicza służba wojskowa,
- Niekaralność,
- Wysoka sprawność fizyczna.
Osoby wyznaczone w jednostce wojskowej do kontaktów roboczych:

     - por. Łukasz WRÓBLEWSKI                        tel. 261 167 812;

     - st. chor. sztab.  Cezary NIŻNIKOWSKI       tel. 261 167 812
      - mł. chor. Michał WIERNICKII                      tel. 261 167 812.
      - mł. chor. Krzysztof DZIUBAŁTOWSKI         tel. 261 167 812.