None

Szkolenie wojskowe w garnizonie Łęczyca

13 zdjęć w galerii
Wraz z kawalerzystami z #25BKPow swoje umiejętności mogli doskonalić podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Po zajęciu rejonu ześrodkowania, podchorążowie z AWL dokonywali szturm na obiekt. Obydwie strony wyciągnęły cenne doświadczenie z tych ćwiczeń, które na pewno spożytkują w dalszej zawodowej służbie w szeregach Wojska Polskiego.