Wojskowe Koło PTTK

Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej powstało na mocy Uchwały Nr 1/XVIII/2013 z dnia 10.06.2013r. Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Obecnie Wojskowe Koło PTTK zrzeszone jest w Oddziale Łódzkim PTTK im. Jana Czeraszkiewicza, ul Wigury 12A, 90-301 Łódź.

 

Celem Koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej
a w szczególności:

1) umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenia się w PTTK i korzystania
w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa,

2) szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,

3) krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,

4) stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą,

5) upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,

6) upowszechnianie wiedzy o obronności państwa poprzez organizowanie podróży historyczno – wojskowych, kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

Władzami Koła są:

1)  Walne Zebranie Koła,

2)  Zarząd Koła, w składzie:

                           Prezes                   Agnieszka KRÓLIKOWSKA

                           Sekretarz              mł. chor. Marcin RECZYCKI

                           Skarbnik              Katarzyna FLAK

    

 

Siedziba Koła: Osiedle Nowy Glinnik bud. 134

Kontakt:              Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 BKPow.

                            ul. J. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel:                      261-167-254

e-mail:                  wojskowekolopttk@wp.pl

 

    Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Wojskowym Kole PTTK przy Klubie 25BKPow. Z nami nie można się nudzić.

Informacje o bieżących wydarzeniach w siedzibie Koła.