• Dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej
    Dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej
    ppłk Maciej BAŃKOWSKI

KONTAKT