Patron 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
Patron 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
gen. bryg. Mieczysław Ludwik Boruta–Spiechowicz
 

W dniu 2 stycznia 1991 roku Minister Obrony Narodowej wydał Rozkaz nr 1 w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego. W rozkazie tym mocno podkreślono element ciągłości tradycji poczynając od Polski Piastów i Jagiellonów, a kończąc na walkach o niepodległość w okresie II wojny światowej. W 1992 roku przywrócono tradycyjna datę obchodzonego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego. Do końca lat 90-tych tradycje przejęło blisko 300 jednostek wojskowych. Prawie 100 jednostek otrzymało patronów. Były w nich również akademie i wyższe szkoły wojskowe oraz ośrodki szkolenia.
Również jednostki powstałej w 1993 roku na Podkarpaciu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przejęły dziedzictwo tradycji oraz imiona patronów. 12 maja 1994 roku 21 BSP przyjęła imię gen. bryg. Mieczysław Boruty-Spiechowicza.
W 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich z wielką starannością upowszechniana jest i pielęgnowana historia życia generała, żołnierza trzech wojen, wybitnego dowódcy, ale również wspaniałego człowieka, który swym życiem dał przykład męstwa, odwagi i kunsztu w żołnierskim rzemiośle.
 
 Przemyśl 1936 rok