REGULAMIN
KRYSZTAŁOWEJ CIUPAGI
DOWÓDCY 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
 
I. Cel wprowadzenia „Kryształowej Ciupagi Dowódcy 21 BSP”.
„Kryształowa Ciupaga Dowódcy 21 BSP” jest pozaregulaminową formą wyrażenia najwyższego uznania dla znaczących dokonań dowódczych, długoletniej służby w szeregach strzelców podhalańskich, szczególnych osiągnięć szkoleniowych, sportowych, czynów bohaterskich, a także doniosłych zasług dla 21 BSP.
Kryształowa Ciupaga symbolizuje i łączy w swym wizerunku i nazwie czystość i dbałość o chlubne tradycje formacji górskich Wojska Polskiego wzbogacone o tradycje Podhalańskie.
Celem ustanowienia wyróżnienia „Kryształowej Ciupagi Dowódcy 21 BSP” było uzupełnienie katalogu innych podhalańskich tytułów, wyróżnień i trofeów jak: tytuł „Honorowego Podhalańczyka”, Odznaka Pamiątkowa 21 BSP, Ryngraf Pamiątkowy 21 BSP, medal 21 BSP, Statuetka Podhalańczyka czy Statuetka Harnasia a tym samym podniesienie autorytetu 21 BSP jako związku taktycznego i promowanie zaangażowanych postaw w służbie i pracy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
 
II. Opis symboliki „Kryształowej Ciupagi 21 BSP”.
Kryształowa Ciupaga Dowódcy 21 BSP została opracowana z inicjatywy Dowódcy 21 BSP płk dypl. Zenona Brzuszko w 2016 roku. Jest ona wykonana ręcznie z bezbarwnego szkła. Jej długość wynosi ok 85 cm. Na części zwanej trzonkiem widnieje wygrawerowany w szkle napis „Kryształowa Ciupaga Dowódcy 21 BSP”. Ciupaga jest umieszczona na stylowym tablo o wym. 100x25 cm, wykonanym w drewnie z rzeźbionymi szarotkami w stylu góralskim. W środkowej części tablo umieszcza się tabliczkę z dedykacją o wym. 12x5 cm.
 
III. Nadawanie „Kryształowej Ciupagi Dowódcy 21 BSP”.
„Kryształową Ciupagę Dowódcy 21 BSP” nadaje dowódca brygady na wniosek komisji składającej się z 5 osób umieszczając ten fakt w rozkazie.  . Przewodniczącym komisji jest Zastępca Dowódcy brygady. Ponadto w skład komisji wchodzi,  Szef Sztabu, Szef Szkolenia, Szef Sekcji Wychowawczej oraz Mąż Zaufania Oficerów.
„Kryształowa Ciupaga Dowódcy 21 BSP” może być nadana w związku z przekazaniem obowiązków dowódcy brygady ustępującemu dowódcy (po ceremonii przekazania bojowej ciupagi - znaku władzy dowódczej 21 BSP) a także ustępującym dowódcom jednostek wojskowych brygady (lub tylko dowódcom batalionów podhalańskich 1 i 5 bsp).
„Kryształową Ciupagę Dowódcy 21 BSP” może być wyróżniony żołnierz wykazujący się wzorową opinią po przesłużeniu w 21 BSP minimum 20 lat lub pracownik wojska po minimum 25 latach nienagannej pracy w brygadzie (np. dopiero w 2018 roku).
„Kryształowa Ciupaga Dowódcy 21 BSP” może być nadana żołnierzom lub pracownikom wojska za wybitne, udokumentowane osiągnięcia sportowe (nie tylko na szczeblu MON), szkoleniowe, racjonalizatorskie, a także czyny bohaterskie w kraju i poza granicami państwa (np. w misjach).
„Kryształową Ciupagą Dowódcy 21 BSP” może być wyróżniona osoba lub instytucja spoza wojska, która w sposób szczególny wspiera brygadę w realizacji jej misji i przyczynia się do kultywowania tradycji wojsk górskich. (np. przekazanie szczególnie cennych zbiorów do sali tradycji lub opracowanie publikacji dot. podhalańczyków itp.)       
„Kryształowa Ciupaga Dowódcy 21 BSP” wręczana jest uroczyście podczas świąt państwowych i wojskowych jak również w innych terminachnp. przekazania obowiązków dowódcy jednostki wojskowej
 
IV. Wykonanie „Kryształowej Ciupagi Dowódcy 21 BSP”.
Wykonaniem „Kryształowej Ciupagi Dowódcy 21 BSP” zajmuje się Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno sp. z  o. o. ul. Blich 2, 38-400 Krosno, zaś tablo wykonuje zaprzyjaźniony z brygadą artysta - rzeźbiarz Adam Żółtek, Klikuszowa 156 A, 34-404 Klikuszowa.
Koszt wykonania "Kryształowej Ciupagi Dowódcy 21 BSP" nie obciąża resortu obrony narodowej.