DOWÓDZTWO
None
DOWÓDCA 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty–Spiechowicza
 
gen. bryg. Dariusz Lewandowski
 
 
 
 
 
None
ZASTĘPCA DOWÓDCY BRYGADY
 
płk Rafał Kowalik
 
 
 
None
SZEF SZTABU
 
ppłk Marcin Dusza
 
 
 
None
SZEF SZKOLENIA
 
ppłk Tomasz Gdak
 
 
 
None
STARSZY PODFICER DOWÓDZTWA
 
st. chor. sztab. Andrzej Lozia