DOWÓDZTWO
DOWÓDCA 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty–Spiechowicza
 
gen. bryg. Dariusz Lewandowski
 
 
 
 
 
ZASTĘPCA DOWÓDCY BRYGADY
 
płk Robert Berej
 
 
 
SZEF SZTABU
 
ppłk Marcin Dusza
 
 
 
SZEF SZKOLENIA
 
ppłk Rafał Iwanek
 
 
 
STARSZY PODFICER DOWÓDZTWA
 
chor. Grzegorz Stręk