None

101 rocznica śmierci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli.

22 zdjęć w galerii
Dziś, 6 marca odbyły się obchody 101 rocznicy śmierci płk. Lisa - Kuli.
Dziś, 6 marca, odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem płk. Leopolda Lisa-Kuli. Po uroczystej mszy świętej, sprawowanej w kościele pw. Św. Krzyża w Rzeszowie, został poświęcony sztandar Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Rotę uroczystego przyrzeczenia, złożoną przez "Orlęta" Związku Strzeleckiego, odczytał Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych- Jan Józef Kaspszyk.  Następnie zgromadzeni udali się po pod pomnik płk. L. Lisa-Kuli, gdzie minister Kasprzyk zabrał głos i uhonorował medalami „Pro Patria” oficerów szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Obchody zakończyły się Apelem Pamięci oraz ceremonią złożenia kwiatów.