None

Odprawa roczna w 21 BSP

11 zdjęć w galerii
W dniach 06-07 lutego 2020 r. odbyła się odprawa roczna 21 BSP.
Podczas odprawy dokonano podsumowania minionego roku oraz przedstawiono główne zamierzenia i wytyczne na rok 2020. Swoje wystąpienia przedstawili także Mężowie Zaufania 21 BSP, reprezentujący Korpus Oficerów, Podoficerów i Szeregowych. Ponadto, w czasie uroczystej zbiórki na Sali Tradycji, Dowódca 21 BSP uhonorował żołnierzy wyróżnionych tytułem oficera, podoficera i szeregowego roku 2019. Tytuł Oficera Roku 2019 otrzymał mjr Tomasz Plechawski z Dowództwa 21BSP, Podoficera Roku 2019 plut. Wiesław Opaluch z 1 batalionu czołgów, zaś tytuł Szeregowego Roku 2019 st. szer. Jerzy SZYBIAK z 5 batalionu strzelców podhalańskich. Ponadto, w czasie uroczystej zbiórki, pucharem i dyplomem uznania zostały uhonorowane reprezentacje pododdziałów, które uzyskały najlepsze wyniki w zawodach użyteczno-bojowych plutonów rozpoznawczych: 22 bpg- I miejsce, 1bsp- II miejsce, 1 bcz, 21 bcz- III miejsce , 5 bsp- V miejsce. Dokonano także podsumowania współzawodnictwa sportowego, w wyniku którego uhonorowano 22 bpg- za zajęcie I miejsca, 16 bsap- za zajęcie II miejsca i 5 bsp za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej.